επικοινωνία

Detail Architects, οδός Δωδεκανήσου 113, Νέα Φιλοθέη / Ιωνία, Αττικής, 14235, τηλ/φαξ 215 5506841,

κιν. 6944 554874

Detail Architects, οδός Πολυτεχνείου 23, Κέντρο Θεσσαλονίκης, 54626, τηλ/φαξ 2310 281451

κιν. 6944 554874 ,  find us on facebook!